Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου, αφού αναζήτησαν τους βασικούς κανόνες για σωστή ανακύκλωση και δημιούργησαν μια μικρή αφίσα με αυτούς, ενημέρωσαν με τη βοήθεια μιας σύντομης παρουσίασης όλα τα τμήματα του Σχολείου μας σχετικά με τη σωστή χρήση των μπλε κάδων, αλλά και τη διαχείριση των υπόλοιπων κάδων ανακύκλωσης. 

Υπενθύμισαν ποια υλικά πετάμε σε κάθε κάδο και πού μπορούμε να τους βρούμε στην περιοχή μας. Επίσης, συνέστησαν τη μειώση των απορριμμάτων ως υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στη φύση και απάντησαν στις ερωτήσεις των συμμαθητών τους.

Τέλος, έδωσαν σε κάθε τμήμα την αφίσα με τους κανόνες της σωστής ανακύκλωσης, όπως και μία ακόμη με τα σήματα ανακύκλωσης πλαστικού.

 

Συγγραφέας: 
Φωτεινή Κοκκίνη