Εκστρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση από τα παιδιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο Φεβρουάριος 2024 είναι μήνας αφιερωμένος σε δράσεις ενημέρωσης των συμμαθητών μας για την αξία της Ανακύκλωσης. Έτσι, οι μαθητές/-ήτριες της Περιβαλλοντικής ενημερώνουν με έξυπνο τρόπο τους/τις συμμαθητές/-ήτριές τους για τη σημασία της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών.

Συγγραφέας: 
53lyceumathens@...