Δημιουργώ....με ανακυκλώσιμα υλικά!!!

Δημιουργία μικρών κάδων ανακύκλωσης για καπάκια!

Δημιουργήσαμε με τους μαθητές μικρούς κάδους ανακύκλωσης από χρησιμοποιημένα κουτιά για να τους γεμίσουμε με καπάκια. Τους κάδους αυτούς τους πήραν στο σπίτι τους και περιμένουμε να τους επιστρέψουν γεμάτους καπάκια. Για να δούμε θα πετύχουν την αποστολή τους;

 

Συγγραφέας: 
Elev0g