"Ανάλωση έως" και "ανάλωση κατά προτίμηση"

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας "διατροφή - υγιεινή" δημιουργήσαμε ένα ενημερωτικό βίντεο. Το θέμα μας είναι: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ "ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ" ΚΑΙ "ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ"

Εσείς γνωρίζετε αυτή τη διαφορά? Η γνώση αυτή έχει ως κύριο σκοπό την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Όμως, είναι σημαντική και ως πληροφορία, ώστε να αξιολογούμε την ποιότητα των τροφίμων που θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε και να μην τα πετάμε, οδηγούμενοι στην κατασπατάλησή τους ή στην χωρίς λόγο υπερκατανάλωση αυτών.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο link που επισυνάπτεται παρακάτω.

https://www.youtube.com/watch?v=qQZ4m7JGvEQ

 

Συγγραφέας: 
Κατερίνα Στάμου.