Ανακύκλωση

Βλέπουμε το βίντεο για την  Ανακύκλωση  .Συζητάμε για την ανακύκλωση, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και βρίσκουμε  ποια υλικά ανακυκλώνονται και ποια όχι και σε ποιο κάδο. Τα παιδιά καλούνται  να συμμετέχουν  σε διαδικασίες ανακύκλωσης  Επισκεπτόμαστε τους χώρους του σχολείου όπου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Που πρέπει να πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Συζητάμε με  τα παιδιά και καταγράφουμε τις ιδέες τους  πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις επιλογές μας, ώστε το κολατσιό μας να είναι πιο υγιεινό και να έχει μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Τρώμε το κολατσιό μας, κερνάμε ο ένας τον άλλον, ακούμε μουσική, τραγουδάμε. Διαχωρίζουμε τα σκουπίδια από τις συσκευασίες, τα τοποθετούμε στα αντίστοιχα κουτιά και τα ανακυκλώνουμε, αφού προηγουμένως βεβαιωθούμε ότι οι συσκευασίες είναι καθαρές. Περίσσεψε φαγητό; Τι μπορεί να πάει στον κομποστοποιητή; Τι μπορεί να φυλαχθεί για να φαγωθεί αργότερα, τι μπορεί να προσφερθεί σε συμμαθητή;

Συγγραφέας: 
Ηλίας Τουτσογλίδης