Το πιο αστείο καπέλο .

Στο πλαίσιο των δράσεων μας για επαναχρησιμοποίηση των υλικών οι γονείς μαζί με τα παιδιά έφτιαξαν το πιο αστείο καπέλο με υλικά από το σπίτι τους 

Συγγραφέας: 
Kiriaki