Περιβαλλοντικός Έλεγχος - Το πράσινο στην αυλή μας

Προχωρήσαμε στον περιβαλλοντικό έλεγχο της αυλής μας και μέσα από την παρατήρηση και την εξερεύνηση τα παιδιά  ανακάλυψαν θάμνους, δέντρα και χορτάρια και αποτύπωσαν με ζωγραφική σε ένα φύλλο εργασίας τα ευρήματά τους. Στη συνέχεια και σε δεύτερο χρόνο μέσα από ένα παιχνίδι με γρίφους, που δίνουν στοιχεία για τα δέντρα του σχολείου μας, ανακάλυψαν τα διαφορετικά είδη δέντρων της αυλής μας,  μάζεψαν φύλλα τους και με τη βοήθεια της εφαρμογής plantnet έμαθαν τα ονόματά τους. Έγραψαν ταμπέλες και τις αντιστοίχησαν με τα φύλλα των δέντρων δημιουργώντας έτσι τον πίνακα αναφοράς με τα δέντρα του νηπιαγωγείου μας.

Συγγραφέας: 
nipkitsi