Παρουσίαση του έργου και της εφαρμογής Socio Coast σε μαθητές του 10ου ΓΕΛ Ηρακλείου.

Στις 11 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης του 10ου ΓΕΛ Ηρακλείου για το έργο «SocioCoast»  με ομιλήτρια την  κ. Ελένη Ντέκα, Μηχανικό Περιβάλλοντος, Υπεύθυνη συντονισμού και υλοποίησης του έργου για την ΕΕΠΦ. Η ενημέρωση αποσκοπούσε στη συμβολή των μαθητών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές, έλαβαν μέρος σε διαδραστικά εργαστήρια με θέμα την βιοποικιλότητα των παράκτιων περιοχών της Κρήτης αλλά και τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που τυχόν θα συναντήσουν. Ακολούθησε η πιλοτική χρήση της εφαρμογής που είναι δωρεάν, δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις και είναι διαθέσιμη για χρήση για το λειτουργικό σύστημα Android: SocioCoast - Εφαρμογές στο Google Play. Μέσω αυτής και της διαδικτυακής πλατφόρμας ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά δεδομένα και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως η βιοποικιλότητα και οι τουριστικές παροχές της παραλίας, αλλά και να συνεισφέρει από την μεριά του προσθέτοντας νέα δεδομένα ή αναφέροντας προβλήματα και περιβαλλοντικές παραβάσεις που τυχόν πέσουν στην αντίληψή του.

Το παραπάνω  έργο SocioCoast υλοποιείται σε παραλίες της Κρήτης και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) είναι ο κύριος συντονιστής του έργου, με εταίρους το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και την Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA).

Το έργο, που αφορά συγκεκριμένες παραλίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και τις ευρύτερες παράκτιες περιοχές, στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των παραλιών μέσω καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης του για το φυσικό περιβάλλον.

Συγγραφέας: 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ