Παρασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού

Στα πλαίσια του προγραμματος Erasmus “Enough theory! Let's take action for efficient learning and sustainable living!” η μαθήτρια Ελισάβετ Ρισσάκη της Β΄ τάξης του σχολείου μας, εφάρμοσε μια τεχνική ανακύκλωσης χαρτιού και παρασκεύασε ανακυκλωμένο χαρτί. Στη συνέχεια, κατασκεύασε μια ηλεκτρονική παρουσίαση της διαδικασίας ενώ χρησιμοποίησε και ανακυκλωμένο χαρτί που παρήγαγε για τη δημιουργία ενός ζωγραφικού πίνακα, ο οποίος διακόσμησε την τάξη της. 

Η παρουσίαση: 
https://docs.google.com/presentation/d/1IUJMCkg0n6U8b_75m8N_eL2du0QC6fah...

Συγγραφέας: 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ