Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης
Δημιουργώντας την αφίσα ανακύκλωσης

Οι  μαθητές και οι μαθήτριές μας δημιούργησαν μια ιδιαίτερη αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας τα καπάκια συσκευασιών που συλλέγουμε στο σχολείο.

"ΜΕΙΩΝΩ - ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ" ή

"REDUSE -REUSE -RECYCLE"

το σύνθημά μας που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη ! 

Συγγραφέας: 
Μαρία Χαλκιά