"Οικολογικά" Τάματα

Χρησιμοποιώντας αλουμίνια (από ανακυκλωμένα κουτάκια) οι μαθητές έμαθαν να τα επεξεργάζονται, να τα χαράζουν και να δημιουργούν!!! 

Συγγραφέας: 
gpalili