Ο Οικοκώδικας του σχολείου μας.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο και διερευνήθηκαν οι ανάγκες του στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, συντάχθηκε ο παρακάτω οικοκώδικας, για την τήρηση του οποίου δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

Συγγραφέας: 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ