Μαθαίνοντας για τον "ΑΡΧΕΛΩΝ"

Το σχολείο μας είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή συνάντηση με το κέντρο προστασίας θαλάσσιας χελώνας "ΑΡΧΕΛΩΝ". Μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις, μάθαμε τι πρέπει να αποφύγουμε για να παραμείνουν οι παραλίες μας καθαρές και είδαμε πώς περιθάλπονται οι τραυματισμένες χαλώνες. Στο τέλος με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μια θαλάσσια χελώνα και να συμβάλλουμε και εμείς στο τεράστιο έργο του Συλλόγου!!!!

Συγγραφέας: 
gpalili