Μαθαίνοντας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ζωγραφίσαμε μια δραστηριότητα που θα έκαναν μαζί με ένα παιδί με αναπηρία σε ένα σχολείο που δεν κάνει διακρίσεις αλλά σέβεται και αγκαλιάζει όλους τους μαθητές!

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Δεκέμβρη. Το νηπιαγωγείο μας συναντηθήκαμε εξ αποστάσεως με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου και το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου. Πολλά παιδιά, ποικίλες βιωματικές δράσεις, παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, βίντεο… Όλα αυτά για την τύφλωση, την κώφωση, τον αυτισμό και τα κινητικά προβλήματα. Όλα αυτά γύρω από έναν κοινό στόχο, την αποδοχή.

 

Συγγραφέας: 
litsalia