«Για το νηπιαγωγείο που ονειρευόμαστε, για την κοινωνία που θέλουμε!»

Το νηπιαγωγείο μας δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση των Αρχών της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τη φετινή σχολική χρονιά έδωσε προτεραιότητα  στην εξωστρέφεια του σχολείου μας και τη συνεργασία των μελών του με την κοινότητα, για την περιβαλλοντική αφύπνιση όλων σε θέμα που αφορά στη διατήρηση των υδατικών πόρων. Πολλές από τις δράσεις μας, υλοποιήθηκαν συνεργατικά με το 4ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης.

Βασικός μας στόχος ήταν, η δικτύωση σχολείων και η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης που υποστηρίζει τη συνεργασία και εμπλοκή όλων των μελών της (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς και μέλη της ευρύτερης κοινότητας) με κοινό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα την προστασία του πολύτιμου πόρου του νερού για τις μελλοντικές γενιές. Στους κεντρικούς άξονες της στοχοθεσίας μας βρίσκεται η υλοποίηση δράσεων με τους μαθητές με σκοπό τον περιβαλλοντικό γραμματισμό τους, την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών του αύριο και η δημιουργική συνεργασία με σχετικές οργανώσεις και φορείς.

Οι μικροί μας μαθητές δημιούργησαν και τραγούδι με τίτλο: «Μη σπαταλάτε το νερό!», το οποίο αναρτήθηκε δημόσια στο youtube, μεταφέροντας έτσι τα παιδιά με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, το οικολογικό τους μήνυμα!

Το σχέδιο δράσης μας!

Συγγραφέας: 
Ευγενία Διαματάρη