Η φύση μας εμπνέει

Με φυσικά υλικά όπως φύλλα και λουλούδια που μάζεψαν τα παιδιά στην αυλή του νηπιαγωγείου μας δημιούργησαν τα δικά τους έργα τέχνης. Αφού επέλεξαν με προσοχή τα υλικά τους χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους και όταν ολοκλήρωσαν τα έργα τους  τα παρουσίασαν με μεγάλη χαρά στους συμμαθητές τους.

Συγγραφέας: 
nipkitsi