Μια αφίσα ένα μήνυμα

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας δημιουργούν μια αφίσα με ένα ηχηρό μήνυμα με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τα αδέσποτα ζώα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Το μήνυμα   γίνεται ποίημα και τραγούδι στα στόματα των παιδιών και μας εμπνέει για να αναλάβουμε εθελοντική δράση.

Συγγραφέας: 
nipkitsi