Ενημέρωση για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση

Ενημέρωση για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση  απο το δήμο Ν Προποντίδας μετά από πρόσκληση μας.

Συγγραφέας: 
Kiriaki