Ενεργοί μικροί πολίτες

Τα παιδιά ως μικροί παρατηρητές των πραγμάτων θέτουν ερωτήματα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που παρατηρούν στη ίδια τους την γειτονιά. Ό,τι συμβαίνει γύρω μας δεν περνάει απαρατήρητο!

 Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Πρόγραμμα Etwinning με θέμα «Little citizens» μας έφερε σε επαφή με σχολεία άλλων πόλεων και χωρών, με σκοπό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν να ανακαλύπτουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας δημιουργώντας ένα δέντρο. Στα κλαδιά του δέντρου καταγράψαμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε ενώ στα φύλλα του τις λύσεις των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Μέσω ομαδικής βιντεοκλήσης με τα υπόλοιπα σχολεία, ανταλλάξαμε τις ιδέες μας και τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Μπορώ όμως και εγώ να κάνω κάτι για αυτό;

Έτσι λοιπόν, κάθε σχολείο αποφάσισε να αναλάβει δράση και να θέσει σε εφαρμογή την λύση ενός προβλήματος.

Μένουμε ενεργοί!

Συγγραφέας: 
Εύη Χαβατζά