Δημιουργία αφίσας για κατασκευή ταΐστρας!

Οι μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου μας, συνεισφέρουν στην ενημέρωση της κοινότητας δημιουργώντας μια αφίσα που περιγράφει τη διαδικασία κατασκευής μιας ταΐστρας και μεταφέρουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της στη διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας.

Ενθαρρύνουν την κοινότητα μέσω των οικογενειών τους, να κατασκευάσουν μια ταΐστρα με απλά υλικά για την αυλή τους.

Τα παιδιά με αυτό τρόπο διαδίδουν ένα θετικό και βιώσιμο μήνυμα στην κοινότητα, ενισχύοντας την αίσθηση της συλλογικής ευθύνης για την προώθηση της αειφορίας και της βιωσιμότητας στις κοινότητές μας.

Συγγραφέας: 
nipkitsi