Διατροφική πυραμίδα: φρούτα και λαχανικά

Αρχικά μιλήσαμε για τα καλά τρόφιμα και αυτά που είναι πιο βλαβερά .

Μετά οι μαθητές τα τρόφιμα τα χωρίσανε σε κατηγορίες φρούτα και λαχανικά.

Τέλος τα κατηγοροποιήσανε από κάτω   προς τα πάνω στην πυραμίδα από τα πιο υγιεινά στα πιο μη υγιεινά.

Οι μαθητές του α1 Γυμνασίου

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Χαρά Βασιλειάδου 

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli