Διαχείριση απορριμμάτων

1. Δραστηριότητες από το "Εκπαιδευτικό Υλικό για το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Eco Schools" 

2. Διδακτικές ενότητες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα

3. Πρόγραμμα GREEN CITY (μαθαίνουν τα παιδιά να αγαπούν και να προστατεύουν τον πλανήτη μας)

- διαδραστικές ερωτοαπαντήσεις στα παιδιά, για την ανακύκλωση και τη σημαντικότητά της.

- Η παρουσίαση διαρκεί περίπου 20 λεπτά και πραγματοποιείται σε group, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μαθητών μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της δράσης το ΚΠΣ βρίσκεται στον προαύλιο χώρο, έτσι ώστε οι μικροί πολίτες να βλέπουν ζωντανά όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες όσων περιγράφονται στην παρουσίαση. Οι διαστάσεις του ΚΠΣ σε πλήρη έκταση είναι περί τα 8 μέτρα σε πλήρη έκταση, πλάτος 2,20 και ύψος 3,26. 

- Τα παιδιά μετά το τέλος της ενημέρωσης, προσκομίζουν τα ανακυκλώσιμα τους στο όχημα, τα οποία και ζυγίζονται και οι πόντοι που προκύπτουν βάσει του τύπου και βάρους κάθε υλικού, πιστώνονται σε ένα λογαριασμό του Σχολείου

- Επιπρόσθετα, δίδεται έντυπο υλικό με παιχνίδια ανακύκλωσης  καθώς και υλικό με σκοπό να προωθηθεί και στους γονείς.

 

Συγγραφέας: 
ggiotis