Υγιεινή Διατροφή

Οι μαθητές ακολουθούν Υγιεινή Διατροφή και μερικές φορές "συναγωνίζονται" για το πιο υγιεινό κολατσιό!

Συγγραφέας: 
Θώμη Παπαντωνίου