"Θροΐσματα του δάσους "

Επίσκεψη στο πεδίο

Στο πλαίσιο συνεργασίας του σχολείου με διάφορους φορείς και στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία η Ε΄ τάξη παρακολούθησε δια ζώσης πρόγραμμα του ΚΠΕ Κρεστένων με τίτλο «Θροΐσματα του δάσους».

Στόχοι του προγράμματος:

  •  Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη σημασία της προσφοράς του δάσους σαν φυσικό οικοσύστημα.
  • Συνειδητοποίηση των κινδύνων που απειλούν το δάσος (π.χ. φωτιά, υπερβόσκηση, οικοπεδοποίηση, έργα υποδομής, κατασκευή εθνικής οδού, κτλ.) και την ανάγκη προστασίας του.
  • Κατανόηση της σημασίας του δάσους: οικονομική, κοινωνική, ιστορική, ανθρωπολογική, γεωγραφική και οικολογική.
  • Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του συγκεκριμένου δασικού οικοσυστήματος.
  • Βιωματική προσέγγιση της φύσης μέσω των αισθήσεων.
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μέτρησης, της συσχέτισης, της σύγκρισης, της καταγραφής και της διατύπωσης παρατηρήσεων και συμπερασμάτων των μαθητών.
  • Απόλαυση της χαράς και της ικανοποίησης μέσω της διαδικασίας της ανακάλυψης και της ομαδικής εργασίας.

Σκοπός μας δεν ήταν μόνο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα έμβια και άβια στοιχεία του οικοσυστήματος που επισκεφθήκαμε, αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη και οικολογική συνείδηση μέσα από επιλεγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν την αξία του δάσους ,την πολυπλοκότητα των λεπτών σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία του οικοσυστήματος αυτού, με τελικό ζητούμενο την ανάπτυξη αισθήματος σεβασμού ως προς αυτό! Εξασκήθηκαν στην παρατήρηση, καλλιεργήθηκαν έννοιες όπως η κοινή ευθύνη και η ενεργή συμμετοχή όλων, διαμόρφωσαν νέες στάσεις, αξίες και αντιλήψεις συμπεριφοράς, ένιωσαν ενθουσιασμό και ευχαρίστηση από την επαφή τους με την φύση και τη συμμετοχή τους στις δράσεις και απέκτησαν εμπειρίες μέσα από την βιωματική μάθηση.

Συγγραφέας: 
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΕΛΗ