Ταξιδεύουμε "Art- οποιώντας"

Στα πλαίσια των μαθημάτων του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τη καλύτερη προώθηση της γνώσης στους μαθητές επιλέχθηκε βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία.

Δημιουργήθηκε η εικονική επιχείρηση Ταξιδεύουμε Art- οποιώντας.

Ο κύκλος εργασιών της εικονικής επιχείρησης είχε να κάνει με τη παρασκευή υγιεινών σνακ.

Στους μαθητές κατανεμήθηκαν ρόλοι, για παράδειγμα υπεύθυνος μάρκετινγκ,  υπεύθυνος λογιστηρίου, υπεύθυνος προμηθειών, υπεύθυνος προσωπικού και υπεύθυνος παραγωγής.

Μέσα από το παιχνίδι ρόλων οι μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν ολιστικά και διασκεδαστικά τις καινούργιες γνώσεις.

Υλικό που παράχθηκε

Δημιουργία blog με τίτλο Ταξιδεύουμε art- οποιώντας και βιβλίο συνταγών με όλη τη παραγωγική δράση της επιχείρησης.

Οι εκπαιδευτικοί

Βαλαράκου Κωνσταντίνα

Χαντζοπούλου Έλενα

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli