Σύσταση Περιβαλλοντικής Επιτροπής και Περιβαλλοντικός Έλεγχος

Στα πλαίσια της επεξεργασίας της θεματικής που έχει επιλέξει φέτος το σχολείο μας να επεξεργαστεί, με τον τίτλο: "Οι μικροί γεωργοί δημιουργούν...", πράττουμε τα εξής:

1) Στις 17/10/2022 συστήθηκε η Περιβαλλοντική Επιτροπή του  σχολείου μας, η οποία αποτελείται από 4 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και τον Διευθυντή του Σχολείου μας (ΠΕ70 επίσης), δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Σ. Κουνάβων, ένα μέλος του προσωπικού του σχολείου, ένα μέλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 16 μαθητές του σχολείου μας.

Στην πρώτη μας συνεδρίαση συζητήσαμε όλες τις πτυχές του Σχεδίου Δράσης που θα εφαρμόσουμε.

2) Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Ελέγχου της σχολικής αυλής δόθηκε στους μαθητές του Ολοήμερου και τους μαθητές της ΣΤ τάξης μία Λίστα Ελέγχου και στους αντίστοιχους γονείς ένα ερωτηματολόγιο.

3) Στις 18/10/2022 επισκέφτηκε το σχολείο μας ο γεωπόνος κος Μηλιαράκης, ο οποίος μας συμβούλεψε για τον ορθότερο τρόπο περαιτέρω αξιοποίησης του σχολικού μας κήπου.

 

Συγγραφέας: 
Iosifdan