Συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων η οποία διεξήχθη μεταξύ 20-28 Νοεμβρίου 2021 και σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) η Περιβαλλοντική Ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική οργάνωση iSea πραγματοποίησε:

  • Παράκτιο καθαρισμό στην ακτή Καραμπουρνάκι, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού λήφθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης της ασθένειας COVID-19.
  • Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της iSea ενημέρωση για το ζήτημα των απορριμμάτων, τις επιπτώσεις τους στα υδάτινα οικοσυστήματα, στους θαλάσσιους οργανισμούς και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και για ορθές πρακτικές μείωσης των απορριμμάτων μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και τις ενσυνείδητες καταναλωτικές επιλογές.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την ενημέρωση έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες #zeroplastic.

Συγγραφέας: 
εκπαιδευτήρια_ ...