ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

Την 16η Μαΐου 2022 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού γυμνάσιου λυκείου Αγίας Παρασκευής και για κωφούς βαρήκοους μαθητές, με το 1ο γυμνάσιο Παπάγου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κατά την 3η , 4η και 5η διδακτικές ώρες του σχολείου.

Το θέμα της συνεκπαίδευσης ήταν «Καλλιέργεια και Παραγωγή αγροτικών προϊόντων».

Περιελάμβανε :

Επίδειξη μοσχευμάτων φυτών και κατασκευή γυάλινης γλάστρας terrarium !

Καλλιεργητικές φροντίδες φυτών του σχολικού κήπου και αναγνώριση αυτών των φυτών με το πρόγραμμα PL@NT Net !

Παρασκευή παραδοσιακών γλυκισμάτων !

Αρωματικές Λεβάντες

Τα τμήματα που συμμετείχαν ήταν :

β3 γυμνασίου με την εκπαιδευτικό Ιωακειμίδου Έλλη

γ1 γυμνασίου με την εκπαιδευτικό Γιγή Δήμητρα 

δ3 γυμνασίου με την εκπαιδευτικό Τετριμέλη Χριστίνα και

η διευθύντρια του σχολείου μας Μαρία Χαϊκάλη. 

Το πρόγραμμα της Συνεκπαίδευσης, παρουσιάστηκε εναλλάξ και στις τρεις ομάδες των σχολείων.

Το 1ο Γυμνάσιο Παπάγου που μας επισκέφτηκε, μας πρόσφερε για τη φιλοξενία μας

Γλυκίσματα

Έναν πίνακα ζωγραφικής

Μία γλάστρα με καλλωπιστικό φυτό

Με την εφαρμογή του προγράμματος συνεκπαίδευσης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, οι μαθητές επωφελήθηκαν γνωστικά και κοινωνικά από την αλληλεπίδραση, καλλιεργήθηκε η αποδοχή της διαφορετικότητας και η προετοιμασία για μια ενήλικη ζωή σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Τέλος δημιουργήθηκαν σχέσεις συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ τους, έγινε ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, ενδυναμώθηκε το αίσθημα της συμπερίληψης και αναδείχτηκε η κουλτούρα των δύο σχολείων.

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli