Στατιστική επεξεργασία δεδομένων από τον περιβαλλοντικό έλεγχο των μαθητών/τριών στη σχολική τους αυλή

Οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου Προγράμματος του 7/θ Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, που αφορούσε τον περιβαλλοντικό έλεγχο της σχολικής τους αυλής, δίνοντας έμφαση στις αισθήσεις τους και πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο του σχολείου τους. Κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των 56 ερωτηματολογίων των μαθητών/τριών προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται διαγραμματικά στα επισυναπτόμενα αρχεία εικόνων.

Στην ερώτηση: «Ποια υλικά κυριαρχούν στον χώρο της αυλής;», οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν ότι κυριαρχεί πολύ το τσιμέντο (46 μαθητές/τριες), ενώ αρκετοί μαθητές/τριες απάντησαν ότι κυριαρχούν πολύ τα φυτά (39 μαθητές/τριες), το χώμα (34 μαθητές/τριες) και το νερό (28 μαθητές/τριες), λίγο τα χαλίκια (30 μαθητές/τριες) και καθόλου το πλαστικό (35 μαθητές/τριες) (Διάγραμμα 1.).

Στην ερώτηση: «Ποια χρώματα κυριαρχούν στον χώρο της αυλής;», οι περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν ότι κυριαρχεί πολύ το πράσινο (29 μαθητές/τριες), λίγο το λευκό (29 μαθητές/τριες) και αρκετοί μαθητές/τριες απάντησαν καθόλου το κεραμιδί (26 μαθητές/τριες) και το γκρίζο (24 μαθητές/τριες) (Διάγραμμα 2.).

Στην ερώτηση: «Τι ήχοι ακούγονται περισσότερο;», οι περισσότεροι μαθητές/τριες  απάντησαν ότι ακούγονται πολύ οι φωνές (43 μαθητές/τριες), λίγο ο άνεμος (29 μαθητές/τριες) και καθόλου τα εργοστάσια (50 μαθητές/τριες) (Διάγραμμα 3.).

Στην ερώτηση: «Τι αίσθηση σας προκάλεσε το άγγιγμα των υλικών;», αρκετοί μαθητές/τριες απάντησαν ότι αισθάνονται κρύο το νερό (34 μαθητές/τριες), το μάρμαρο (32 μαθητές/τριες) και το μέταλλο (31 μαθητές/τριες), ενώ 19 μαθητές/τριες απάντησαν ότι αισθάνονται ζεστή την άσφαλτο (Διάγραμμα 4.).

Στην ερώτηση: «Πώς αισθάνεστε την αυλή σας;», η περισσότεροι μαθητές/τριες απάντησαν ότι αισθάνονται τη σχολική αυλή πολύ φιλική (42 μαθητές/τριες), ελκυστική (34 μαθητές/τριες), ασφαλής (30 μαθητές/τριες) και πράσινη (29 μαθητές/τριες). Αρκετοί μαθητές/τριες απάντησαν ότι αισθάνονται λίγο απάνεμη (40 μαθητές/τριες), καθαρή (38 μαθητές/τριες), κρύα (36 μαθητές/τριες) και σκιερή (30 μαθητές/τριες), ενώ οι μαθητές/τριες έδωσαν την απάντηση καθόλου στους χαρακτηρισμούς  στενάχωρη (39 μαθητές/τριες), φτωχική (38 μαθητές/τριες), άβολη (35 μαθητές/τριες) και ήσυχη (33 μαθητές/τριες) (Διάγραμμα 5.).

Στην τελευταία ερώτηση: «Θα επιθυμούσατε να κατασκευάσουμε όλοι μαζί έναν λαχανόκηπο, ώστε να ομορφύνουμε με χρώματα και αρώματα τη σχολική μας αυλή;», η πλειοψηφία των μαθητών/τριών (98% των μαθητών/τριών) απάντησε Ναι (Διάγραμμα 6.) δίνοντάς μας ώθηση και δύναμη για τη δημιουργία του δικού μας λαχανόκηπου στο σχολείο μας!

Συγγραφέας: 
Ειρήνη Μανδελενάκη