Σταθμός ανακύκλωσης του λυκείου

Τα παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας δημιούργησαν τον 1ο σταθμό διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο λύκειο μας. Στο χώρο του λυκείου μας, υπάρχει πλέον η γωνία της ανακύκλωσης με κάδους για πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, καπάκια και μπαταρίες. Επίσης δημιουργήθηκε ένας καμβάς με σύνθημα τα 4R (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle).

Συγγραφέας: 
Nora Kopteridou