Ψάχνω, ψάχνω για να βρω , σκουπίδια ένα σωρό!

Ψάχνω, ψάχνω για να βρω, σκουπίδια ένα σωρό!

Δυνατός αέρας έφερε στο κήπο μας σκουπίδια πολλά. Τι θα κάνουμε εμείς για αυτά;

Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε ως εισαγωγή στις έννοιες της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Ξεκινήσαμε με τα παιδιά να αναζητούμε από πού προέρχονται τα σκουπίδια.

Άλλα είναι από την φύση και άλλα από τον άνθρωπο.

Κάποια μπορώ να τα ξανά χρησιμοποιήσω,

κάποια μπορώ να τα ανακυκλώσω

και άλλα μπορώ να τα πετάξω.

Τι θα απογίνουν τα σκουπίδια αυτά;

Θα πάρουν ζωή ξανά;

Συγγραφέας: 
Εύη Χαβατζά