Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου-Λυκείου στο φράγμα της Θέρμης

Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη πραγματοποίησαν χειμερινή εξόρμηση στο φράγμα της Θέρμης. Εκεί πληροφορήθηκαν για τις ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος και το ιστορικό της διαμόρφωσής του, παρατήρησαν διάφορα είδη παρυδάτιων πτηνών και στοιχεία της χλωρίδας και πραγματοποίησαν πειράματα Οικολογίας. Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν πείραμα Υπολογισμού της Πρωτογενούς Παραγωγικότητας και πείραμα Υπολογισμού του Ρυθμού Αποικοδόμησης της Νεκρής Οργανικής Ύλης. Κανονικά και προκειμένου τα πειράματα να ολοκληρωθούν, θα έπρεπε να υπάρξει και μία δεύτερη εξόρμηση την Άνοιξη, η οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω διαφόρων δυσχερειών.

Συγγραφέας: 
εκπαιδευτήρια_ ...