Παράκτιος Καθαρισμός Ακτής στον Θερμαϊκό Κόλπο

Στο πλαίσιο του φετινού μας Περιβαλλοντικού Προγράμματος αλλά και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης των Αποβλήτων μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου πραγματοποίησαν την Παρασκευή, 11/11/22 παράκτιο καθαρισμό του Κελλάριου Όρμου (Θερμαϊκός Κόλπος), σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea.

Οι μαθητές, αφού συγκέντρωσαν τα απορρίμματα, ζύγισαν το συνολικό βάρος τους (περίπου 170 kg, εκ των οποίων 24 kg ανακυκλώσιμα) και εξέτασαν ποιες κατηγορίες τους ήταν οι πλέον συχνά απαντώμενες. Όσα από τα απορρίμματα ήταν ανακυκλώσιμα και σε σχετικά καλή κατάσταση συγκεντρώθηκαν ξεχωριστά. Στόχος ήταν η κατανόηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, της έννοιας των μικροπλαστικών και η υιοθέτηση πρακτικών μείωσης των απορριμμάτων μέσα από την κατάργηση των πρακτικών μίας χρήσης. 

Ταυτόχρονα και στο πλαίσιο μελέτης της βιοποικιλότητας στον Θερμαϊκό Κόλπο και των επιδράσεων της ρύπανσης σε αυτή διαπιστώθηκε ποιοτικά η μεγάλη παρουσία των φυκών του γένους Ulva lactuca και Codium fragile, ειδών που είναι γνωστό ότι είναι ανθεκτικά στη ρύπανση.

Συγγραφέας: 
εκπαιδευτήρια_ ...