Ο οικοκώδικας του σχολείου μας

Με γνώμονα το σχέδιο δράσης και τα θέματα με τα οποία   θα ασχοληθούμε σαν σχολική κοινότητα, διαμορφώσαμε και εφαρμόσαμε τον οικοκώδικα  του σχολείου. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την αλλαγή στάσης και την συμμετοχή όλων των μαθητών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον .Στόχος μας άλλωστε είναι να γίνουμε ένα οικολογικό σχολείο!!!

Συγγραφέας: 
Theodora Sapoutzi