ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Γρανίτσας, αφού ολοκλήρωσαν τις δράσεις-δραστηριότητες για την αναδιαμόρφωση της σχολικής αυλής συν- δημιούργησαν τον Οικοκώδικα της Σχολικής Αυλής. 

Συγγραφέας: 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΣΙΡΙΓΚΑ