ΟΙΚΩΔΙΚΑΣ 2021-2022

Ο δικός μας πρώτος οικοκώδικας δημιουργήθηκε μετά από σκέψη, συζήτηση και την υπόσχεση να τηρηθεί από όλη την σχολική κοινότητα! 

Συγγραφέας: 
Αναστασία Κοσμά