Μετακινούμαι...οικολογικά

Οι μικροί μαθητές στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της συμμετοχής του σχολείου μας στο δίκτυο σχολείων με τίτλο :Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία ήρθαν στο σχολείο με το ποδήλατο και το πατίνι τους,,Η μικρή αυλή μας μεταμορφώθηκε σε πίστα διαδρομών ,τοποθετήσαμε τα σήματα του Κ.Ο.Κ φορέσαμε τα κράνη μας και...φύγαμε ,,δίνοντας  ένα τρανό παράδειγμα οικολογικού τρόπου μετακίνησης με ασφάλεια και αγάπη για το περιβάλλον!!!

Συγγραφέας: 
ΕΛΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΖΙΚΟΓΛΟΥ