Μενού για κυλικείο βρετανικού σχολείου εστιάζοντας στην μεσογειακή διατροφή.

Διαθεματική και πολιτισμική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας –Συνεργασία τομέων (Γεωπονίας -Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Πληροφορικής):  Σχεδιασμός μενού για κυλικείο βρετανικού σχολείου εστιάζοντας στην μεσογειακή διατροφή.

Στόχοι αναγκαιότητα

Η δράση αποσκοπεί στην διαθεματική διαπολιτισμική προσέγγιση της ξένης γλώσσας.

Στόχος είναι η συνεργασία των τριών τομέων Γεωπονίας /πληροφορικής /οικονομίας και η εξοικείωση  των μαθητών με την ξένη γλώσσα, την κουλτούρα και διατροφικές συνήθειες των δυο χωρών.

 Ενέργειες:  Οργάνωση μαθημάτων ώστε οι μαθητές να ερευνήσουν διατροφικές συνήθειες των μαθητών στην Βρετανία. Να προτείνουν εναλλακτικό μενού, να το σχεδιάσουν και να το κοστολογήσουν.

Οι μαθητές Δ Λυκείου των τομέων Γεωπονίας-Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Πληροφορικής και Γ Λυκείου τομέα Οικονομίας

Η εκπαιδευτικός: Φώφη Κλημεντίδη

 

Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli