Κυβισμός ... Κατασκευάζοντας μάσκες!!!

Τα παιδιά δημιουργούν.... Μαθαίνοντας τον κυβισμό τα παιδιά δημιουργούν με ανακυκλώσιμα υλικά καλλιτεχνικές μάσκες με σκοπό να ομορφύνουν τους χώρους του σχολείου ...

Συγγραφέας: 
vmarous