ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Η εικαστική ομάδα του σχολείου μας ξεκίνησε την κατασκευή οικολογικής γωνιάς και λογότυπου σε συνεργασία με την ομάδα ανακύκλωσής

Συγγραφέας: 
kkarapatis