Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές
Χριστουγεννιάτικες κατασκευές
Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Στον απόηχο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων μαθητές και εκπαιδευτικού συνεχίζουν να ενεργούν.

Συγγραφέας: 
Ελένη Κιόρογλου