Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου

                                                    Η επίσκεψή μας..

 

Έχοντας την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Του Καστρίου ακούσαμε, παίξαμε, μάθαμε για τις ΑΠΕ, τις ψάξαμε και τις ανακαλύψαμε στη φύση

Πηγές ενέργειας ... πηγές ζωής

Συγγραφέας: 
vmarous