Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης του ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Στα πλαίσια του 4ου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων για την σχολική χρόνια 2021 -2022 - ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- υλοποιήσαμε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Η Λίμνη μας»

Στόχος του η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των μαθητών για το οικοσύστημα και τις αξίες της λίμνης Παμβώτιδας.

—Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης του ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Συγγραφέας: 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ