ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΥΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σήμερα 11-5-2022 πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκπαιδευτική του ομίλου εθελοντισμού στο Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών της ΔΙΑΔΥΜΑ Καστοριάς.

Οι μικροί εθελοντές ξεναγήθηκαν στους χώρους από την κυρία Καραπάτσιου και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούσαν και διατύπωναν ερωτήσεις.

Αρχικά είδαμε την διαδικασία τοποθέτησης των απορριμμάτων σε ειδικά μεγάλα απορριμματοφόρα – συρμούς χωρητικότητας 18 τόνων μετά από την διαδικασία συμπίεσης. Στην συνέχεια, περιηγηθήκαμε και είδαμε τους χώρους περισυλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και τέλος μπήκαμε στο Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών κάτι που οι περισσότεροι από εμάς αγνοούσαμε.

Πρόκειται για ένα χώρο άριστα οργανωμένο από τους υπεύθυνους, στον οποίο κανείς μπορεί να βρει από ρούχα μέχρι είδη σπιτιού, ηλεκτρικές συσκευές και παιχνίδια σε πολύ καλή κατάσταση. Ο σκοπός λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου είναι  η σωστή διαχείριση και διάθεση των αντικειμένων που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, αλλά ταυτόχρονα και η δυνατότητα να αποκτήσουν άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική άνεση κάποια από αυτά τα αντικείμενα.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν οι υπεύθυνοι τους είπαν ότι μπορούν να πάρουν από το κέντρο επαναχρησιμοποίησης υλικών ό,τι επιθυμούν. Πέρα από τις γνώσεις που αποκτήσαμε γύρω από την ανακύκλωση η μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν η χαρά και ο ενθουσιασμός των εθελοντών, αφού πρόκειται και για την τελευταία δράση μας.

Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε στους εθελοντές ένα ερωτηματολόγιο τελικής αποτίμησης που έπρεπε να συμπληρωθεί και αφορά όλες τις δράσεις.

Συγγραφέας: 
NAOMI PATRA