Δράσεις της ομάδας

Τα παιδιά ανέλαβαν δράση μετά την έρευνα  όπου παρατήρησαν και διαπίστωσαν για το τί λείπει από τη σχολική αυλή , τί θα ήθελαν  και πως θα διαχειριστούν τα σκουπίδια .

Συγγραφέας: 
4nipmetam