Δημιουργία Ανθόκηπου

Οι μαθητές στα πλαίσια του Οικολογικού Σχολείου δραστηριοποιήθηκαν με τη δημιουργία ανθόκηπου στο χώρο του σχολείου.

Συγγραφέας: 
eco3gym