Διανομή τσαντών ανακύκλωσης στους μαθητές

Το Σχολείο μας - έλαβε μετά από αίτημα στον ΕΣΔΑΚ- 100 τσάντες ανακύκλωσης, τις οποίες μοίρασε με κλήρωση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας.

Συγγραφέας: 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ