ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Οι μαθητές του ολοήμερου τμήματος ,κατάφεραν μετά από παρότρυνση των εκπαιδευτικών ,να διαχωρίζουν και να ανακυκλώνουν σωστά τα απορρίμματα  που προέκυπταν μετά τα γεύματα.

Αναφορικά με τα πλαστικά απορρίμματα και τη διαχείρισή τους, πρέπει να πούμε πως έγινε σωστή χρήση του μπλε κάδου καθώς καταλήγουν σε αυτόν οι  πλαστικές συσκευασίες  αφού καθαριστούν . Τα στερεά απόβλητα επίσης συλλέγονται σε ειδικό κάδο με σκοπό τη σίτιση οικόσιτων και αδέσποτων ζώων . 

Συγγραφέας: 
Theodora Sapoutzi