Η αυλή του σχολείου μας παίρνει χρώμα

Κοινοποιώντας στους γονείς και στην ευρύτερη κοινότητα τη συμμετοχή μας στα οικολογικά σχολεία, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε χρησιμοποιημένα λάστιχα οχημάτων...Η αυλή του σχολείου πήρε χρώμα με τη συμμετοχή όλων.. τα χρώματα της αυλής μας

Συγγραφέας: 
vmarous