Αποτίμηση νέας σχολικής χρονιάς στα οικολογικά σχολεία

 

Προτάσεις μαθητών για το νέο έτος

Αφού συζητήσαμε με τους μαθητές για την εξέλιξη του προγράμματος και τις δράσεις που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος την επόμενη σχολική χρονιά καταγράψαμε τις προτάσεις τους με σκοπό - προσδοκία την υλοποίησή τους. Μερικές από αυτές είναι:

Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια γωνία - θερμοκήπιο μέσα στην τάξη όπου θα καλλιεργούμε είδη φυτών. 

Να συνεχιστούν οι οικολογικές δράσεις με σκοπό να  εξοικειωθούμε - ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο σε θέματα οικολογίας. 

Να δημιουργηθούν περισσότερες υποδομές στο σχολείο με σκοπό να αξιοποιηθούν περισσότερο οι χώροι του σχολείου.

Να ενισχύσουμε το πράσινο στο χώρο του σχολείου και στην πόλη μας. 

Να συνεχιστεί η προσπάθεια της ενεργειακής συμμόρφωσης. 

 

Συγγραφέας: 
vmarous